Услуги


Преводаческа агенция НОВ ВЕК предлага спешни онлайн преводи на фирмена или лична кореспонденция. Преводите се извършват в рамките на минути или няколко часа /в зависимост от обема/ след подаване на за

Прочетете още

Преводаческа агенция НОВ ВЕК извършва следните преводачески услуги от/на всички езици: Лична и делова кореспонденция, молби, CV- та, рекламни материали, интернет сайтове. Текстове с медицинска, технич

Прочетете още

Преводаческа агенция НОВ ВЕК извършва следните преводачески услуги от и на всички езици: - устни преводи на съдебни заседания; - съпровождане на частни лица и делегации; - устни преводи по време на пр

Прочетете още

Преводаческа агенция НОВ ВЕК предлага легализация на официални документи с апостил, заверки във всички министерства и други държавни институции и учреждения в Република България, заверки във всички ко

Прочетете още