Често задавани въпроси


Онлайн поръчките е един бърз и лесен начин да подадете своя документ за превод. Първо е необходимо да направите регистрация в сайта ни. След това от менюто вдясно избирате „Нова поръчка“. Избирате изходния и целевия език, срок на изпълнение, тематиката във Вашия документ и определяте броя думи в текста (в работен формат избирате Tools -> Word Count -> Words. Ако документът Ви не е в работен вариант съществуват различни програми за определяне броя на думите. След като въведете всички необходими данни, автоматично се пресмята крайната цена за поръчката. Следващите етапи от поръчката са: прикачате файла за превод, избирате начин на доставка, начин на плащане и потвърждавате поръчката си. Ние ще получим уведомителен имейл за Вашата поръчка и ще се свържем с Вас в най-кратки срокове в рамките на работния ден.
При превод от или на някои езици съществува съществено разминаване в обема на изходния текст (текста-първоизточник) и целевия текст (този, на който се превежда). Това се дължи чисто и просто на езиковите особености на съответния език. Такива езици са немски, италиански и други. Например в немския език съществуват дълги сложносъставни думи и изрази, които на български език няма как да бъдат предадени с една дума, което увеличава обема на превода. Обратно, в българския език съществуват думи, за които няма еквивалент на чуждия език.
Всяка преводаческа агенция работи по стандарт. Съгласно Българския Държавен Стндарт една машинописна страница се състои от 1800 знака (вкл. интервалите). Цените на преводаческите услуги са на преводна страница, т.е. клиентът заплаща обема на преведения текст. Обемът може лесно да се изчисли като в работен файл се отиде на опция Tools -> Word count и общия брой символи (с интервали) се раздели на 1800.