Писмени преводи


Преводаческа агенция НОВ ВЕК извършва следните преводачески услуги от/на всички езици: Лична и делова кореспонденция, молби, CV- та, рекламни материали, интернет сайтове. Текстове с медицинска, техническа, икономическа, юридическа и финансова тематика. Лични и служебни документи: официални удостоверения: за раждане, за граждански брак, за развод, за семейно положение, епикризи, медицински, за фирмена регистрация и т. н.; пълномощни; дипломи и документи от училища, колежи и университети; свидетелства за съдимост и професионална квалификация; банкови справки и извлечения; договори и фирмени документи.