Устни преводи


Преводаческа агенция НОВ ВЕК извършва следните преводачески услуги от и на всички езици: - устни преводи на съдебни заседания; - съпровождане на частни лица и делегации; - устни преводи по време на преговори, семинари, конференции и бизнес срещи. - придружаване и асистиране при пътуване. - изповядване на сделки пред нотариус или други ситуации. Важно е да направите запитването си и съответно да потвърдите ангажимента поне два дни предварително, като предоставите предварителна информация относно терминологията за провеждането на съответното мероприятие.