ISO 17100:2015


23Apr

Преводаческа агенция НОВ ВЕК успешно премина сертификация по ISO 17100:2015. На 09.04.2019 г. се извърши процедура по одит, по време на която одиторите направиха основна проверка на ресурсите – човешки ресурси, професионална компетентност и квалификация на преводачите и редакторите, компетентност на ръководителите на проекти, както и техническия ресурс; предварителните процеси и дейности – запитвания и изпълнимост, споразумения с клиенти, подготовка на проекта, както и административни дейности; основният процес по превода – процес на превода, превеждане, проверка, редакция, преглед, коригиране и предаване; последващите процеси – обратна информация и заключителни административни дейности.

Международният стандарт ISO 17100:2015, който се отнася за преводаческите услуги, потвърждава, че предлаганите услуги и процедурите по осъществяването им в областта на преводите гарантират отлично качество, адекватна редакция, сигурно архивиране и управление на терминологията. Той заменя предишния стандарт EN 15038:2006 и вече е валиден за целия свят. Разликата с предишния сертификат за качество се състои в това, че професионалните умения на служителите имат още по-голямо значение и се потвърждава тяхната квалификация и подготовка. При преводачите от особено значение са познанията и компетентността в съответната специализирана област на превод.

Заповядайте в нашите офиси в цялата страна!

Ние ще Ви предложим най-добрите решения за Вашите нужди!