Среща на франчайз партньори на НОВ ВЕК в град Пловдив, 25-26 септември 2021


30Sep

На 25 и 26 септември в град Пловдив се състоя среща на франчайзите на Преводаческа агенция НОВ ВЕК.

Както знаете, агенцията разполага с над 20 офиса разположени в различни части на страната.

На срещата участниците имаха възможност да споделят практическия си опит, да обсъдят важни проблеми свързани с ежедневната си работа при обслужването на клиенти, да съпоставят дейността си, както и да коментират нови идеи.

Освен представители на франчайз партньорите на НОВ ВЕК на срещата присъстваха и г-н Йордан Пашов, собственик и управител, г-жа Мария Смиленова, юристконсулт на НОВ ВЕК, г-жа Марияна Руменова, главен счетоводител на агенцията, както и офис организатори, куриери и лица отговарящи за маркетинга от централния офис в град Пловдив.

Беше осъществена и видео връзка с уеб дизайнера на агенцията.

В рамките на два дни бяха очертани важни за досегашното и бъдещо сътрудничество между партньорите задачи и нови възможности.

Към основните участници се присъединиха и няколко кандидат франчайз партньори, които имаха възможност да се запознаят с естеството на предлаганите от Преводаческа агенция НОВ ВЕК услуги, както и да зададат интересуващите ги въпроси.