Как се определя една машинописна страница?

Всяка преводаческа агенция работи по стандарт. Съгласно Българския Държавен Стндарт една машинописна страница се състои от 1800 знака (вкл. интервалите). Цените на преводаческите услуги са на преводна страница, т.е. клиентът заплаща обема на преведения текст. Обемът може лесно да се изчисли като в работен файл се отиде на опция Tools -> Word count и общия брой символи (с интервали) се раздели на 1800.

This entry was posted in Определяне на преводна страница and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.