Защо някои документи излизат повече на чуждия език?

При превод от или на някои езици съществува съществено разминаване в обема на изходния текст (текста-първоизточник) и целевия текст (този, на който се превежда). Това се дължи чисто и просто на езиковите особености на съответния език. Такива езици са немски, италиански и други. Например в немския език съществуват дълги сложносъставни думи и изрази, които на български език няма как да бъдат предадени с една дума, което увеличава обема на превода. Обратно, в българския език съществуват думи, за които няма еквивалент на чуждия език.

This entry was posted in Разлика в обема на изходния и целевия текст and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.